Goed leiderschap – de zes belangrijkste kwaliteiten

Je bent zelf leider over je eigen carrière en je eigen werkzaamheden. Los van het feit of je wel of niet een leidinggevende functie hebt. Deze leiderschapskwaliteiten zorgen voor plezier in het werk.

Stel je onafhankelijk op

Een onafhankelijke opstelling zorgt voor vrijheid in het hoofd. Als iets moet gebeuren, doe het dan vanuit je eigen visie! Wil je contact hebben? Zoek dan die persoon op! Onafhankelijkheid creëert originele oplossingen.

Daag jezelf uit in het vinden van een oplossing

Blijf jezelf uitdagen in je werk. Zie een probleem als een uitdaging en zoek een oplossing voor die uitdaging! Bedenk dat eigen creativiteit de werkvreugde verhoogt.

Inspirerend zijn

Geef het goede voorbeeld. Door je houding en gedrag ben je inspirerend voor anderen. Toon verantwoordelijkheid bij het nemen van beslissingen. Betrek anderen daarbij! Je doet het tenslotte niet alleen.

Wat ik zeg, dat doe ik

Door te zeggen wat je doet, of beter nog door vooraf te zeggen wat je gaat doen, kunnen anderen zich voorbereiden op het besluit. Jouw handelingen komen niet als een verrassing en getuigen van visie, omdat de beslissingen niet ad hoc uit de lucht komen vallen.

Een heldere visie

Een team heeft behoefte aan een heldere visie. Laat jouw beslissingen en dagelijkse activiteiten leiden door visie, commitment en belofte. Probeer daarbij beschouwingen, gevoelens en evaluaties los te laten.

100% verantwoordelijk

Verantwoordelijkheid nemen is een persoonlijke kernwaarde, waardoor mensen je snel typeren als iemand die ‘ergens voor staat en ergens voor gaat’ of als iemand ‘waar je op aankunt, die zijn/haar verantwoordelijkheden kent en neemt’.