Interim-management

Voor het leren kennen van een organisatie voer ik gesprekken met medewerkers en ondersteun ik met tips bij processen. Ik ben onderdeel van het team en in die hoedanigheid spreek ik een aantal vanzelfsprekende eigenschappen aan, zoals inlevingsvermogen en empathie. Kritische feedback zal er ook zijn, daar waar het nodig is. Daarbij kijk ik door de bril van de diverse mensen die in de keten werkzaam zijn. Van productieleider tot directeur, van uitvoerende tot teamleider.